Aanbod Yorneo

Aanbod Yorneo

Yorneo is een vooruitstrevende organisatie in Drenthe die zich heeft gespecialiseerd in de instandhouding en het herstel van het gewone leven van opvoeders en kinderen die kampen met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Daarnaast richt Yorneo zich op het ondersteunen van de secundaire opvoedmilieus van het kind. Ons aanbod aan jeugd- en opvoedhulp varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Ook verblijf in een pleeggezin of gezinshuis hoort daarbij en hulp bij scheiding. Dichtbij, deskundig, op maat en snel inzetbaar.

Programma’s
Onderstaande programma’s en andere vormen van hulpverlening biedt Yorneo o.a. aan. Links verwijzen naar folders:

Ambulante hulpverlening:

Dagbehandeling: Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC)

24-uurs zorg:

  • Pleegzorg (zie ook www.pleegouderworden.nl)
  • Gezinshuizen
  • Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV) (in Emmen, Assen en Meppel)
  • Zelfstandigheidstraject jongeren (16 t/m 22 jaar)
  • Begeleiding van jonge ouders
  • Ervarend Leven Frankrijk

Crisishulpverlening

Ondersteuning van professionals:

Werkwijze?
Binnen Yorneo vertrekken we vanuit de kernwaarde dat de basis voor succesvol opvoeden gelegd wordt door alle leefmilieus van kinderen met elkaar te verbinden. In Nederland zijn ouders niet de enige personen die verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding, maar ze delen die met kindercentra, scholen, sportverenigingen, etc. Een gemeenschappelijk gedragen visie op opvoeden helpt kinderen evenwichtig op te groeien in hun eigen leefmilieu en voorkomt “uitval” van kinderen. Voor kinderen waarbij het minder goed lukt om succesvol op te groeien geldt daarom ook, dat oplossingen altijd gezocht worden samen met deze leefmilieus. Yorneo voegt kennis en ondersteuning toe aan deze (samenwerkende) milieus en hanteert het biopsychosociale model van Engel als basis van haar behandelvisie.  Zo helpen we mensen om meer in hun eigen kracht komen te staan.

Waar?
Gezamenlijk werken we aan een aanpak en normalisatie van de situatie op de plek waar de kans van slagen het grootst is. Dus thuis of op school of in de kinderopvang. Dit betekent dat veel medewerkers vooral op pad (ambulant) zijn; naar gezinnen, de kinderopvang en scholen. Ook kan men voor dagbehandeling terecht in onze Medische Orthopedische Centra (MOC) in Hoogeveen, Assen en Emmen. En als thuis wonen niet meer mogelijk is, biedt Yorneo kinderen, jongeren en hun ouders ook tijdelijk of structureel verblijf in een GmV (Gezinshulpverlening met Verblijf in Assen, Emmen of Meppel), een pleeggezin of gezinshuis, naast hulp bij complexe opvoed- en opgroeivraagstukken. Het hoofdvestiging van Yorneo is in Papenvoort.  

Waarom kiezen voor Yorneo?
Wij onderscheiden ons door de met praktijkonderzoek onderbouwde garantie dat de hulpverlening die wij verlenen tot de meest effectieve in de sector behoort, waarbij de gemiddelde prijs voor een succesvol afgesloten hulpverleningstraject niet hoger is dan die van onze meest succesvolle concurrenten. Met onze unieke oplossings- en systeemgerichte behandelwijze en goede communicatie behalen we succesvolle resultaten.