Over ons

Als specialist in opvoeden en opgroeien is Yorneo er voor jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Deskundig, op maat en snel inzetbaar. Yorneo is er voor kinderen, jongeren, ouders of verzorgers, professionals op de kinderopvang, leerkrachten en docenten. Yorneo | Opvoeden & Opgroeien en Yorneo | Hulp & Huis zijn onderdelen van Yorneo met elk hun specialisaties:

Kinderen waarbij vermoedens zijn van ontwikkelingsachterstanden, jongeren die opstandig zijn en niet meer naar school gaan, meiden die weerbaarder moeten worden, samen opvoeden na een echtscheiding, ouders met de handen in het haar over het gedrag van hun boze opstandige kleuter en leerkrachten en docenten die kinderen in de klas hebben met afwijkend gedrag. In deze situaties kan Yorneo | Opvoeden & Opgroeien ondersteuning bieden. Samen werken we aan een oplossing die wordt gezocht op de plek waar de kans van slagen het grootst is. Dus thuis of op school of in de kinderopvang. Dit betekent dat onze medewerkers veel op pad zijn: naar gezinnen, de kinderopvang en scholen.

Yorneo | Hulp & Huis behandelt en begeleidt kinderen, jongeren en hun ouders als er binnen complexe opvoed- en opgroeivraagstukken naast hulp ook tijdelijk of structureel verblijf nodig is. Je kunt hierbij denken aan (tijdelijk) wonen in een pleeggezin of in een gezinshuis. We streven daarbij zoveel mogelijk naar herstel van het gewone leven.