Deskundig, op maat en snel inzetbaar

Yorneo | Opvoeden & Opgroeien is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en voor opvoeders bij uiteenlopende en complexe opvoed- en opgroeiproblemen. Ons aanbod varieert van korte, lichte interventies tot intensieve specialistische hulp. Deskundig, op maat en snel inzetbaar.

Snel aanmelden: Verwijzers kunnen rechtstreeks contact opnemen met een van onze gedragswetenschappers; aanmelden.opvoedenenopgroeien@yorneo.nl en (0592) 367 987, ons faxnummer is (0592) 367 981. Voor een aanmelding hebben we een ingevuld aanmeldformulier nodig, deze kunt u mailen of versturen via het online aanmeldformulier.

Aan welke hulp kunt u denken?

Soms zijn enkele tips en adviezen al voldoende om zelf verder te kunnen. Is er meer nodig, dan bieden wij onder andere onderstaande mogelijkheden:

 • Gezinsbegeleiding thuis voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
 • Training voor ouders bij het opvoeden en opgroeien
 • Therapie voor gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen

Extra hulp

Soms blijkt dat naast ambulante behandeling meer hulp nodig is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 12 jaar. De ondersteuning thuis, op de kinderopvang of basisschool kan dan worden uitgebreid met deeltijdbehandeling. Dit kan op een van onze locaties in Assen, Emmen en Hoogeveen. Binnen de deeltijdbehandeling wordt het volgende geboden:

 • (handelingsgerichte) Diagnostiek
 • Behandeling: ambulante ondersteuning, aanvullende therapieën zoals logopedie, speltherapie, EMDR en psychomotorische therapie. Ook is er een kinderarts en verpleegkundige aanwezig. De professionals werken samen met de jeugdpsychiatrie en het ziekenhuis.
 • Ondersteuning bij de overgang naar en afstemming met het onderwijs.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij sluiten aan bij wat nodig is en bij de mogelijkheden en talenten van het kind en het gezin. Soms zijn een of meerdere gesprekken met de ouders, het kind of de jongere voldoende. Soms is er meer nodig.

>> Wat kunt u van ons verwachten.
>> Verwijzen en crisissituaties.

 

Programma's

 • PMTO
 • MST
 • MDFT
 • IOG
 • Assyst
 • Zo!
 • VHT
 • Hulp bij scheiding
 • Deeltijdbehandeling
 • PBS
 • Positive Action